Language

Germany

English

Tiếng Việt

CHÚNG TÔI LÀM VIỆC TRỰC TIẾP VỚI CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN ÁO

Chúng tôi là dịch vụ Visa Áo tốt nhất, hỗ trợ khách hàng trên mọi phương diện. Chúng tôi cung cấp thông tin cho khách hàng chính xác nhất từ cơ quan nhà nước Áo.

Hiệu quả cao

Tiết kiệm thời gian

Làm việc trực tiếp

Tiết kiệm kinh phí

Tỉ lệ đậu gần như tuyệt đối

Điểm khác biệt giữa chúng tôi và những dịch vụ khác:

  • Chúng tôi hỗ trợ Khách Hàng đến khi hồ sơ có kết quả
  • Đối với Khách Hàng xin visa du học, định cư, chúng tôi không chỉ xin visa cho Khách Hàng, mà còn xin cả thẻ cư trú, đi cùng với Khách Hàng đến Sở Di Trú tại Áo làm thủ tục
  • Hỗ trợ mua bảo hiểm giá cả hợp lý
  • Tìm nhà ở cho Khách Hàng khi cần thiết
  • Khi hồ sơ của Khách Hàng cần đến sự can thiệp của luật sư, chúng tôi cũng có luật sư giúp Khách Hàng hoàn tất thủ tục

Mrs. Thanh

Giám đốc trung tâm VISA